نام درس :

سیستم های عامل

شماره درس :

140630015

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

عباس حری-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 13:00-14:00 در 316 فنی**سه شنبه 14:00-15:00 در 316 فنی**چهارشنبه 13:00-14:00 در 316 فنی**چهارشنبه 14:00-15:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است