دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


نام درس :

روش پژوهش و ارائه

شماره درس :

140630018

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

مجتبی مصطفوی قهفرخی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 316 فنی**شنبه 09:00-10:00 در 316 فنی**دوشنبه 08:00-09:00 در 315 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است