دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


نام درس :

روش پژوهش و ارائه

شماره درس :

140630019

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

رضا روحانی-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 15:00-16:00 در 315 فنی**سه شنبه 16:00-17:00 در 315 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است