دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


نام درس :

گرافیک کامپیوتری

شماره درس :

140630291

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

رضا روحانی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 09:00-10:00 در 316 فنی**دوشنبه 10:00-11:00 در 315 فنی**دوشنبه 11:00-12:00 در 315 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است