نام درس :

زبان تخصصی

شماره درس :

140631004

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

محمد احسان بصیری-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 08:00-09:00 در 316 فنی**چهارشنبه 09:00-10:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است