یکشنبه ٩ مهر ١٤٠٢


نام درس :

طراحی زبانهای برنامه سازی

شماره درس :

140631026

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

محمد احسان بصیری-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 10:00-11:00 در 315 فنی**یکشنبه 11:00-12:00 در 315 فنی**دوشنبه 13:00-14:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است