دوشنبه ١١ مهر ١٤٠١


نام درس :

مهندسی نرم افزار

شماره درس :

140631028

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 15:00-16:00 در 316 فنی**یکشنبه 13:00-14:00 در 315 فنی**یکشنبه 14:00-15:00 در 315 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است