جمعه ٣١ شهريور ١٤٠٢


نام درس :

مدارهای منطقی

شماره درس :

140630006

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

راضیه اسکندری-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 11:00-12:00 در 315 فنی**یکشنبه 08:00-09:00 در 316 فنی**یکشنبه 09:00-10:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است