دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630010

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

نوشین قادری-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 10:00-11:00 در مجازی برق 1**یکشنبه 11:00-12:00 در مجازی برق 1**چهارشنبه 09:00-10:00 در مجازی برق 1**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است