نام درس :

طراحی الگوریتم

شماره درس :

140630011

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

رضا روحانی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 10:00-11:00 در 316 فنی**یکشنبه 11:00-12:00 در 316 فنی**سه شنبه 15:00-16:00 در 304 فنی**سه شنبه 16:00-17:00 در 304 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است