نام درس :

آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630014

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

چهارشنبه 13:00-14:00 در آز مدار منطقی**چهارشنبه 14:00-15:00 در آز مدار منطقی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است