نام درس :

تحلیل و طراحی سیستم ها

شماره درس :

140630017

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در 316 فنی**دوشنبه 09:00-10:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است