نام درس :

روش پژوهش و ارائه

شماره درس :

140630019

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

رضا روحانی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 15:00-16:00 در 322 فنی**دوشنبه 16:00-17:00 در 322 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است