نام درس :

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

شماره درس :

140631001

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

محمد احسان بصیری-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در 322 فنی**دوشنبه 14:00-15:00 در 322 فنی**چهارشنبه 13:00-14:00 در 322 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است