نام درس :

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

شماره درس :

140631001

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

محمد احسان بصیری-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 11:00-12:00 در 322 فنی**چهارشنبه 10:00-11:00 در 316 فنی**چهارشنبه 11:00-12:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است