چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١


نام درس :

ساختمان داده

شماره درس :

140631007

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

مجتبی مصطفوی قهفرخی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 10:00-11:00 در 315 فنی**یکشنبه 11:00-12:00 در 315 فنی**دوشنبه 11:00-12:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است