نام درس :

برنامه نویسی پیشرفته 2

شماره درس :

140631008

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

راضیه اسکندری-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 15:00-16:00 در 316 فنی**چهارشنبه 08:00-09:00 در 316 فنی**چهارشنبه 09:00-10:00 در 316 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است