چهارشنبه ٩ آذر ١٤٠١


نام درس :

طراحی زبانهای برنامه سازی

شماره درس :

140631026

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در 315 فنی**یکشنبه 13:00-14:00 در 315 فنی**یکشنبه 14:00-15:00 در 315 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است