نام درس :

آزمایشگاه شبکه

شماره درس :

140631029

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

راضیه اسکندری-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در آزمایشگاه شبکه**شنبه 09:00-10:00 در آزمایشگاه شبکه**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است