نام درس :

آزمایشگاه شبکه

شماره درس :

140631029

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

راضیه اسکندری-->100 درصد

زمان کلاس :

سه شنبه 13:00-14:00 در آزمایشگاه شبکه**سه شنبه 14:00-15:00 در آزمایشگاه شبکه**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است