نام درس :

آزمایشگاه ریزپردازنده

شماره درس :

140631031

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در آز میکروپروسسور**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است