نام درس :

کارگاه متلب

شماره درس :

140631111

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 10:00-11:00 در آزمایشگاه سیتم عامل**یکشنبه 11:00-12:00 در آزمایشگاه سیتم عامل**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است