نام درس :

کارگاه متلب

شماره درس :

140631111

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

زمان کلاس :

دوشنبه 13:00-14:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**دوشنبه 14:00-15:00 در آزمایشگاه پایگاه داده ها**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است