جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١


نام درس :

آموزش مجازی

شماره درس :

0

ترم :

نیمسال تابستان ۱۳۹۷

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

مرضیه بروجنی-->10 درصد رضا روحانی-->10 درصد ابراهیم ظاهری-->10 درصد محمد احسان بصیری-->10 درصد سجاد مری-->10 درصد هادی خسروی فارسانی-->10 درصد عباس پاک-->10 درصد مرتضی طاهری اردلی-->10 درصد حمید مصدق-->10 درصد رضا طاهری-->10 درصد

زمان کلاس :

جمعه 19:00-20:00 در مجازی**یکشنبه 19:00-20:00 در مجازی**جمعه 17:00-18:00 در مجازی**جمعه 18:00-19:00 در مجازی**جمعه 07:00-08:00 در مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در مجازی**یکشنبه 10:00-11:00 در مجازی**پنج شنبه 11:00-12:00 در مجازی**جمعه 10:00-11:00 در مجازی**جمعه 11:00-12:00 در مجازی**یکشنبه 11:00-12:00 در مجازی**شنبه 10:00-11:00 در مجازی**شنبه 11:00-12:00 در مجازی**چهارشنبه 20:00-21:00 در مجازی**چهارشنبه 21:00-22:00 در مجازی**پنج شنبه 23:00-24:00 در مجازی**پنج شنبه 20:00-21:00 در مجازی**پنج شنبه 21:00-22:00 در مجازی**پنج شنبه 22:00-23:00 در مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است