یکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢


نام درس :

آموزش مجازی

شماره درس :

0

ترم :

نيمسال دوم ۹۸-۹۷

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زهرا امیرخانی-->30 درصد مرتضی طاهری اردلی-->50 درصد

زمان کلاس :

شنبه 17:00-18:00 در مجازی**شنبه 18:00-19:00 در مجازی**شنبه 19:00-20:00 در مجازی**چهارشنبه 10:00-11:00 در مجازی**چهارشنبه 11:00-12:00 در مجازی**چهارشنبه 12:00-13:00 در مجازی**یکشنبه 08:00-09:00 در مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است