چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢


نام درس :

مهندسی اینترنت

شماره درس :

140630024

ترم :

نيمسال دوم 99- 98

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

هادی خسروی فارسانی-->100 درصد

زمان کلاس :کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است