دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630010

ترم :

نیمسال اول 86

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

ابراهیم رحیمی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 14:00-15:00 در 302 فنی**دوشنبه 08:00-09:00 در 303 فنی**دوشنبه 09:00-10:00 در 303 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است