نام درس :

برنامه نویسی پیشرفته

شماره درس :

140630002

ترم :

نیمسال دوم 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

هادی خسروی فارسانی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 11:00-12:00 در 2**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است