نام درس :

معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630010

ترم :

نیمسال اول 83

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

ابراهیم رحیمی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است