دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١


نام درس :

معماری کامپیوتر

شماره درس :

140630010

ترم :

نیمسال دوم 85

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

ابراهیم رحیمی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 14:00-15:00 در 321 فنی**دوشنبه 13:00-14:00 در 321 فنی**دوشنبه 14:00-15:00 در 321 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است