نام درس :

برنامه نویسی پیشرفته

شماره درس :

140630002

ترم :

نیمسال تابستان 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

مرضیه بروجنی-->20 درصد محمد احسان بصیری-->30 درصد هادی خسروی فارسانی-->50 درصد

زمان کلاس :

پنج شنبه 10:00-11:00 در 1**پنج شنبه 11:00-12:00 در 1**چهارشنبه 14:00-15:00 در 1**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است