نام درس :

داده کاوی

شماره درس :

140630001

ترم :

نیمسال اول 96

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

هادی خسروی فارسانی-->100 درصد

زمان کلاس :

دوشنبه 08:00-09:00 در 320 فنی**دوشنبه 09:00-10:00 در 320 فنی**سه شنبه 08:00-09:00 در 304 فنی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است