چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
راضیه اسکندری مربی03832324401r.eskandari@sharif.ir مشاهده صفحه خانگی
محمد احسان بصیری استادیار038-32322305basiri@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
عباس حری استادیار4134horri@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
هادی خسروی فارسانی استادیار03832324407-2285khosravi@eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
رضا روحانی استادیار03832324401rrohani.cse@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
لیلا صمیمی دهکردی استادیار03832324401samimi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مجتبی مصطفوی قهفرخی مربی2144Mostafavi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
شهلا نعمتی استادیار038-32322255s.nemati@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مرضیه ورپشتی استادیار mvarposhti@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است