سه شنبه ٣١ فروردين ١٤٠٠


چارت درسی دوره کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم­ افزار)

ترم اول

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

1

ریاضی 1

3

 

-

-

پایه

2

فیزیک 1

3

 

-

-

پایه

3

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

 

-

-

اصلی

4

زبان عمومی

3

 

-

-

عمومی

5

تفسیر موضوعی قرآن

2

 

-

-

عمومی

6

اخلاق اسلامی

2

 

-

-

عمومی

جمع

16

 

جمع کل: 16 واحد

 

 

ترم دوم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

1

ریاضی 2

3

 

ریاضی 1

 

پایه

2

فیزیک 2

3

 

فیزیک 1

 

پایه

3

برنامه سازی پیشرفته

3

 

مبانی کامپیوتر و برنامه ­سازی

 

اصلی

4

ریاضیات گسسته

3

 

 

مبانی کامپیوتر و برنامه ­سازی- ریاضی 1

اصلی

5

زبان فارسی

3

 

 

 

عمومی

6

تربیت بدنی 1

 

1

 

 

عمومی

7

زبان تخصصی

2

 

زبان عمومی

 

اصلی

8

کارگاه کامپیوتر

 

1

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

 

پایه

جمع

17

2

جمع کل: 19 واحد

 

 

 

 

ترم سوم

 

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

 

 

نظری

عملی

 

 

1

آمار و احتمال مهندسی

3

 

ریاضی عمومی 2

 

پایه

 

 

2

مدارهای منطقی

3

 

 

ریاضیات گسسته

اصلی

 

 

3

ساختمان­ های داده

3

 

برنامه سازی پیشرفته، ریاضیات گسسته

 

اصلی

 

 

4

آزمایشگاه فیزیک 2

 

1

فیزیک 2

 

پایه

 

 

5

اندیشه اسلامی

2

 

 

 

عمومی

 

 

6

تربیت بدنی 2

 

1

 

 

عمومی

 

 

7

معادلات دیفرانسیل

3

 

ریاضی عمومی 1

 

پایه

 

 

8

برنامه نویسی پیشرفته 2

3

 

برنامه سازی پیشرفته

 

اختیاری

 

 

جمع

17

2

جمع کل: 19 واحد

 

 

ترم چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

1

نظریه زبان ­ها و ماشین ­ها

3

 

ساختمان های داده

 

اصلی

2

معماری کامپیوتر

3

 

مدارهای منطقی

 

اصلی

3

طراحی الگوریتم­ ها

3

 

ساختمان های داده

 

اصلی

4

دانش خانواده

2

 

 

 

عمومی

5

ریاضیات مهندسی

3

 

معادلات دیفرانسیل، ریاضی 2

 

اصلی

6

انقلاب اسلامی

2

 

 

 

عمومی

7

مدارهای الکتریکی

3

 

معادلات دیفرانسیل

 

اصلی

جمع

19

0

جمع کل: 19 واحد

                           
 

 

 

ترم پنجم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

1

آزمایشگاه مدارهای منطقی و معماری کامپیوتر

 

1

مدارهای منطقی

معماری کامپیوتر

اصلی

2

سیستم­ های عامل

3

 

معماری کامپیوتر و ساختمان های داده

 

اصلی

3

سیگنال­ ها و سیستم ­ها

3

 

ریاضیات مهندسی

 

اصلی

4

تحلیل و طراحی سیستم ­ها

3

 

برنامه سازی پیشرفته

پایگاه داده

تخصصی اجباری

5

پایگاه داده­ ها

3

 

ساختمان های داده

 

تخصصی اجباری

6

روش پژوهش و ارائه

2

 

زبان تخصصی

 

اصلی

7

اندیشه اسلامی 2

2

 

 

 

عمومی

8

هوش مصنوعی و سیستم­ های خبره

3

 

طراحی الگوریتم

 

اصلی

جمع

19

1

جمع کل: 20 واحد

 

 

ترم ششم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

1

اصول طراحی کامپایلر

3

 

نظریه زبان

 

اصلی

2

شبکه­ های کامپیوتری

3

 

سیستم­ های عامل

 

اصلی

3

آزمایشگاه سیستم­ های عامل

 

1

 

سیستم ­های عامل

اصلی

4

آزمایشگاه پایگاه داده

 

1

 

پایگاه داده

اختیاری

5

مهندسی اینترنت

3

 

پایگاه داده

 

تخصصی اجباری

6

تاریخ اسلام

2

 

 

 

عمومی

7

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

3

 

معماری کامپیوتر

 

اصلی

جمع

14

2

جمع کل: 16 واحد

 

 

 

ترم هفتم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

1

تمرکز تخصصی 1

3

 

رعایت پیشنیاز با توجه به سرفصل

 

تخصصی انتخابی

2

تمرکز تخصصی 2

3

 

رعایت پیشنیاز با توجه به سرفصل

 

تخصصی انتخابی

3

طراحی زبان­ های برنامه سازی

3

 

اصول طراحی کامپایلر

 

تخصصی اجباری

4

مهندسی نرم­افزار

3

 

تحلیل و طراحی سیستم­ ها

 

تخصصی اجباری

5

آزمایشگاه شبکه­های کامپیوتری

 

1

 

شبکه­های کامپیوتری

اصلی

6

پروژه نرم افزار (بعد از 100 واحد)

3

 

 

 

تخصصی اجباری

7

کارآموزی (بعد از 80 واحد)

 

1

 

 

تخصصی اجباری

8

آزمایشگاه ریزپردازنده

 

1

ریزپردازنده و زبان اسمبلی

 

اصلی

جمع

15

3

جمع کل: 18 واحد

 

 

ترم هشتم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

همنیاز

نوع درس

نظری

عملی

1

تمرکز تخصصی 3

3

 

رعایت پیشنیاز با توجه به سرفصل

 

تخصصی انتخابی

2

تمرکز تخصصی 4

3

 

رعایت پیشنیاز با توجه به سرفصل

 

تخصصی انتخابی

3

طراحی کامپیوتری سیستم­ های دیجیتال

3

 

معماری کامپیوتر

 

اصلی

4

درس اختیاری (گرافیک یا یکی از دروس فناوری اطلاعات با رعایت پیشنیاز)

3

 

 

 

اختیاری

5

درس اختیاری (کارگاه برنامه نویسی متلب)

 

1

 

سیگنال ­ها و سیستم­ ها

اختیاری

جمع

12

1

جمع کل: 13 واحد

 

 

 

قابل توجه دانشجویان رشته­ ی مهندسی کامپیوتر- نرم ­افزار

نکته 1: در مجموع 140 واحد (20  واحد پایه+ 59 واحد اصلی+ 19 واحد تخصصی اجباری+ 8 واحد اختیاری+ 12 واحد تمرکز تخصصی یا همان تخصصی انتخابی+ 22 واحد عمومی) باید اخذ گردد.

نکته 2: در صورتی که معدل دانشجو در یک نیمسال بیش از 17 شود مجاز است که حداکثر 24 واحد را در نیمسال بعد اخذ کند .

نکته 3: دانشجوی ترم آخر مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی بدون رعایت پیش نیاز است حتی اگر در ترم قبل مشروط شده باشد.

 نکته 4: دانشجویان گرامی باید در زمان انتخاب واحد، به پیش ­نیاز و هم ­نیاز دروس، بسیار توجه کنند:

* درسی که پیش ­نیاز دارد؛ حتماً باید درس پیش ­نیاز در ترم قبل اخذ شده باشد، تا اجازه اخذ درس مورد نظر صادر گردد.

* اگر فقط دانشجو درسی را دو بار یا بیشتر بیفتد پیش نیاز آن برای درس بعد در ترم ­های آینده تبدیل به هم ­نیاز خواهد شد.

* درسی که هم ­نیاز دارد؛ حتماً باید آن درس را یا، با هم­ نیازش بطور همزمان اخذ نمود و یا این‏که، ابتدا درس هم ­نیاز در ترم قبل اخذ شده و سپس درس مورد نظر در ترم(های) بعد اخذ گردد.

نکته 4: دروس تمرکز تخصصی اختیاری با توجه به تمرکز تخصصی ارائه شده توسط گروه و از بین تمرکزهای تخصصی سیستم­های مجتمع، شبکه ­های کامپیوتری، هوش مصنوعی، سیستم‏ های نرم­ افزاری، الگوریتم و محاسبات، بازی ­های کامپیوتری، سیستم­ های اطلاعاتی و  امنیت رایانه باید 4 درس با رعایت پیش­ نیاز انتخاب شود.

* رعایت پیش­ نیاز و هم­ نیاز بر­ عهده­ ی دانشجو می باشد *

 

تاریخ ویرایش: تابستان 99                                                                                       

                                                                                    


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است