چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
علی اصغر حمزه شلمزاری مربی03832324401  مشاهده صفحه خانگی
سجاد شهباز قهفرخی مربی03827220007shahbaz1384@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
عباسعلی صالحی استادیار03832324401abbasalisalehi@art.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
امراله معین استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
عزیر الله مولوی وردنجانی استادیار03832324401molaviaziz@gmail.com مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است