نام درس :

پایان نامه

شماره درس :

180349106

ترم :

نیمسال اول 89

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

0

استاد درس :

افشین هنربخش-->100 درصد

زمان کلاس :

پنج شنبه 20:00-21:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است