سه شنبه ١١ بهمن ١٤٠١


نام درس :

تکثیر وپرورش تکمیلی ماهی

شماره درس :

180341054

ترم :

نیمسال اول 95

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

2

استاد درس :

روح اله رحیمی-->50 درصد فردین شالویی-->50 درصد

زمان کلاس :

شنبه 10:00-11:00 در کلاس 803**شنبه 11:00-12:00 در کلاس 803**شنبه 10:00-11:00 در کلاس 803**شنبه 11:00-12:00 در کلاس 803**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است