دوشنبه ٢٣ فروردين ١٤٠٠عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
حسین ابراهیمی ناغانی استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
احسان زارعی مربی03832324401  مشاهده صفحه خانگی
فرانک کبیری استادیار03832324401kabiri.faranak@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است