سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١


 

این گروه دارای امکانات آموزشی شامل آزمایشگاه های هیدرولیک، نقشه برداری و مکانیک خاک می‌باشد.

 

انجام تحقیقات آزمایشگاهی، میدانی

 

هیدرولیک سیستم های تحت فشار -  مهندسی رودخانه آبهای سطحی و زیر زمینی محیط متخلخل زهکشی نقشه بر داری مکانیک خاک مقاومت مصالح هیدرولوژی -  رسوب هواشناسی- کنترل از دور نرم افزارهای تخصصی کیفیت آب

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است