سه شنبه ١٤ تیر ١٤٠١عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
مهدی اسدی آقبلاغی استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
مهدی رادفر استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
علی رئیسی استادیار2363ali_raeisi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
سید حسن طباطبائی دانشیار038-34420370 (2444)Tabatabaei@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
روح الله فتاحی نافچی دانشیار03832324401fattahi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
احمدرضا قاسمی دستگردی دانشیار03832324401ghasemiar@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
مهدی قبادی نیا استادیار2343mahdi.ghobadi@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
الهام قنبری عدیوی استادیار GhanbariAdivi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
رسول میرعباسی نجف آبادی دانشیار03832324430mirabbasi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محمد علی نصر اصفهانی استادیار4424401-7 (2372)mnasr@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محمدرضا نوری امامزاده ئی دانشیار03832324401Nouri1351@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است