نام درس :

فیزیک 1

شماره درس :

130430020

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 108 علوم**یکشنبه 14:00-15:00 در 108 علوم**سه شنبه 13:00-14:00 در 104 علوم**سه شنبه 14:00-15:00 در 104 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است