نام درس :

فیزیک 1

شماره درس :

130430020

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

3

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

احسان عموقربان-->100 درصد

زمان کلاس :

پنج شنبه 09:00-10:00 در کلاس مجازی**پنج شنبه 10:00-11:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است