نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

1

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

محمد غلامی بابادگانی-->100 درصد رضا خوش سیر قاضیانی-->100 درصد علی بیاتی اشکفتکی-->100 درصد جعفر اسماعیلی-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 701 صدرا**شنبه 09:00-10:00 در 701 صدرا**سه شنبه 10:00-11:00 در 702 صدرا**چهارشنبه 13:00-14:00 در 706 صدرا**چهارشنبه 14:00-15:00 در 706 صدرا**شنبه 13:00-14:00 در 204 علوم**شنبه 14:00-15:00 در 204 علوم**چهارشنبه 08:00-09:00 در 203 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 203 علوم**دوشنبه 08:00-09:00 در 706 صدرا**دوشنبه 09:00-10:00 در 706 صدرا**سه شنبه 08:00-09:00 در 706 صدرا**سه شنبه 09:00-10:00 در 706 صدرا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است