نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

4

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

احسان عموقربان-->100 درصد

زمان کلاس :

شنبه 08:00-09:00 در 702 صدرا**شنبه 09:00-10:00 در 702 صدرا**دوشنبه 13:00-14:00 در 702 صدرا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است