نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

3

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

ابوالفضل جعفری-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در کلاس مجازی**یکشنبه 14:00-15:00 در کلاس مجازی**سه شنبه 08:00-09:00 در کلاس مجازی**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است