نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال دوم 90

گروه :

11

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

ابوالفضل جعفری-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 08:00-09:00 در 104 علوم**چهارشنبه 09:00-10:00 در 104 علوم**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است