جمعه ٣١ شهريور ١٤٠٢


نام درس :

فیزیک 1

شماره درس :

130430020

ترم :

نیمسال دوم 93

گروه :

4

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

زمان کلاس :

شنبه 13:00-14:00 در 301**شنبه 14:00-15:00 در 301**سه شنبه 16:00-17:00 در 711 صدرا**سه شنبه 17:00-18:00 در 711 صدرا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است