نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال دوم 93

گروه :

2

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

مرتضی رئیسی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 101 علوم**یکشنبه 14:00-15:00 در 101 علوم**دوشنبه 15:00-16:00 در 714 صدرا**دوشنبه 16:00-17:00 در 714 صدرا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است