نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال دوم 93

گروه :

5

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

حسن ربانی-->100 درصد

زمان کلاس :

یکشنبه 13:00-14:00 در 702 صدرا**یکشنبه 14:00-15:00 در 702 صدرا**چهارشنبه 13:00-14:00 در 712 صدرا**چهارشنبه 14:00-15:00 در 712 صدرا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است