نام درس :

فیزیک 2

شماره درس :

130430021

ترم :

نیمسال دوم 93

گروه :

3

تعداد واحد تئوری :

3

استاد درس :

ویشتاسب سلیمانیان بروجنی-->100 درصد

زمان کلاس :

چهارشنبه 13:00-14:00 در 611 ابن سینا**چهارشنبه 14:00-15:00 در 611 ابن سینا**کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است